The new BOSS & LEADER online

Hãy bấm nút bên dưới để tham gia lớp học trên Zoom

Nếu bị lỗi, hãy mở ứng dụng Zoom, chọn "Join / Tham gia cuộc họp". Sau đó nhập ID lớp học ISAZ: 849 4211 3548

  • An Hòa Education 2021
  • Hotline: 0877 940 555