HÃY XÁC NHẬN EMAIL

Lưu ý: Email có thể sẽ bị lọc vào mục QUẢNG CÁO hoặc SPAM. 

Tip: Hãy nhập từ khoá "Câu chuyện cuộc sống" vào ô tìm kiếm trong email để tìm!

1

Mở hòm thư

của bạn


Truy cập hộp thư của bạn. Ví dụ GMAIL.COM

2

Mở email

Xác nhận


Tìm email có tiêu đề [Câu chuyện cuộc sống]

3

Bấm vào

Link xác nhận


Hãy bấm link xác nhận dưới từ "click".

Biên soạn và gửi từ Nguyễn Vĩnh Cường - CEO An Hoà Edu