FREE! 10 bí mật
khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền

Cẩm nang người bán hàng phải có để chốt sales hiệu quả

10 bí mật khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền

Ebook:


10 bí mật khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền

Loại:


Ebook PDF (PC & mobile)

Giá bán:


197,000đ

Mô tả:


Ebook 10 bí mật khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền là bộ cẩm nang hướng dẫn thuật bán hàng ngắn gọn và đặc biệt hiệu quả đã được áp dụng cho hàng ngàn học viên của An Hoà Edu trong các khoá học Sales Practical, XSELL, Lead the Leaders...

EBOOK SẼ ĐƯỢC GỬI QUA EMAIL CỦA BẠN

Thông tin cá nhân của bạn không bị chia sẻ và không gửi email spam.

© 2024 An Hoà Edu | Quyền riêng tư